Årsmelding for 2019

ÅRSMELDING FOR STRANDA SOGELAG 2019

Sogelaget har dette året halde 9 styremøte og 55 saker har blitt handsama. Medlemstalet var ved utgangen av året 371, ein nedgang på 11 frå året før. Av desse er 4 døde.

Les meir:
Årsmelding for Stranda Sogelag 2019 (åpnes i ny fane)

Jens Arne takkes av
Jens Arne Hessegjerde takkes av som formann av Harald Lied
Styret Sogelaget 2020-2021
Styret 2020-2021 Frå venstre: Ola Lied, Harald Lied, Velaug Vassbotn, Inge Bjørdal og Fredmøy Wollen
Velaug Vassbotn
Nyvalgt leiar for 2020-2021, Velaug Vassbotn