2019

3 innlegg

Årsmelding for 2019

ÅRSMELDING FOR STRANDA SOGELAG 2019 Sogelaget har dette året halde 9 styremøte og 55 saker har blitt handsama. Medlemstalet var ved utgangen av året 371, ein nedgang på 11 frå […]