Facebook

Stranda Sogelag har oppretta eiga Facebook-side for gamle foto. Sida har ca 1000 faste følgjarar

  • På Facebooksida til sogelaget blir det presentert foto frå arkivet. Av og til  for å innhente opplysningar om biletet, namn og årstal
  • Alle som ønskjer det, kan legge ut foto som kan vere av interesse for andre

Stranda Sogelag – Gamle Foto
https://www.facebook.com/groups/405249696313211/

Ståle Thunem sitt bilete.