ADMINISTRASJON

Sekretær:

  • Tordis Urke

 

Redaktør Bygdeminne:

 

  • Kåre Stadheim

Redaksjon Bygdeminne:

  • Kåre Stadheim

  • Arne Inge Tryggestad