Årsmelding 2020

ÅRSMELDING FOR STRANDA SOGELAG 2020 Styret har i perioden vore: Velaug Vassbotn, leiarHarald LiedFredmøy Wollen Ola Lied Inge Bjørdal Varamedlemer:Ola ØdegårdArne RingdalRolleiv BergeLiv SørheimOddvar Gausdal Sekretær: Tordis Urke Revisor: Sigmund […]

Lokale diktarar i Stranda Kommune

LOKALE DIKTARAR I STRANDA KOMMUNE I styremøtet i sogelaget 9. juni diskuterte styret eit innspel frå eit medlem. Kunne det vere ei oppgåve for sogelaget å samle inn, digitalisere og […]

Sogelaget si heimeside veks fram

Det har dei siste åra og i dei ulike styra i Stranda Sogelag vore diskutert at laget hadde behov for ei heimeside. Dette for å på ein meir hensiktsmessig og […]