Lokale diktarar i Stranda Kommune

LOKALE DIKTARAR I STRANDA KOMMUNE I styremøtet i sogelaget 9. juni diskuterte styret eit innspel frå eit medlem. Kunne det vere ei oppgåve for sogelaget å samle inn, digitalisere og […]

Sogelaget si heimeside veks fram

Det har dei siste åra og i dei ulike styra i Stranda Sogelag vore diskutert at laget hadde behov for ei heimeside. Dette for å på ein meir hensiktsmessig og […]